Kontaktujte nás: 376 310 891, 602 688 604 | ID datové schránky: 4kqe5fz

Aktuality

Whistleblowing

Od 15. 12. 2023 je platný zákon č. 171/2023Sb. Vnitřní směrnice naší společnosti je k nahlédnutí v kompletním znění v kanceláři mzdové účetní a.s. Oznámení musí obsahovat veškeré požadované údaje viz vyhláška, jinak na něj nebude brán zřetel.

Pro tyto účely je zřízena e-mailová adresa: ochranaoznamovatelu@mecholupska.cz.

Příslušnou osobou je Ing. Luboš Šilhavý.