Kontaktujte nás: 376 310 891, 602 688 604 | ID datové schránky: 4kqe5fz

O společnosti

Společnost Měcholupská zemědělská, a.s. je jedním z největších zemědělských subjektů v regionu. Dlouhodobě se věnuje rostlinné a živočišné výrobě a též výrobě elektřiny v bioplynové stanici. Zaměstnává desítky osob z okolních obcí. Pro účely zemědělské prvovýroby obdělává pozemky v okolních katastrech. Sídlo firmy, a zároveň největší středisko, je v zemědělském areálu nedaleko Předslavi. Další střediska, převážně s živočišnou výrobou, se nachází v okolních obcích. Organizačně je společnost dělena na úsek rostlinné výroby, živočišné výroby, technických služeb a ekonomický úsek.


Rostlinná výroba

Měcholupská zemědělská, a.s. obdělává 2570 ha zemědělské půdy. Orná půda zaujímá plochu 1870 ha, zbylých 700 ha tvoří trvalé travní porosty. Struktura pěstovaných plodin je přizpůsobena potřebám živočišné výroby a bioplynové stanice.


Živočišná výroba

Měcholupská zemědělská, a.s. se v živočišné výrobě zaměřuje především na chov vysokoužitkových dojnic holštýnského plemene, chov krav bez tržní produkce mléka a chov prasat. V chovu masného skotu se společnost s úspěchem zabývá čistokrevnou plemenitbou plemene Charolais, Masný simentál, Aberdeen angus a Hereford. Společnost ve spolupráci s firmou Jihočeský chovatel, a.s. provozuje Odchovnu plemenných býků Měcholupy.

 

Jateční porážka

Provozujeme zároveň jateční porážku, na které porážíme především prasata, skot a ovce. Zákazníci z širokého okolí odebírají vepřové maso v půlkách i dělené, selata na opékání a hovězí čtvrtě a hovězí balíčky. Jateční porážka poráží zvířata (prasata, skot, jehňata) i drobným chovatelům. Porážku předem dohodnout na č. tel. 376 310 891. Technické služby

Technické služby zajišťují kromě oprav strojů a zařízení i investiční výstavbu.


Ekonomický úsek 

Ekonomický úsek zajišťuje veškerou ekonomickou agendu společnosti.